dilluns, 4 de juny de 2018

Temari examen final

Benvolguts alumnes aquest és el temari de l'examen final de català:

ORTOGRAFIA
- Accentuació
- Accent diacrític (nova normativa IEC)
- Vocals en contacte (hiat, diftong, triftong, sinalefa i elisió)
- Les consonants oclusives: p-t-c, b-d-g
- la s sorda i la s sonora
- Els signes de puntuació
- L'apòstrof (presentació la blog)
- Confusions ortogràfiques 1 i 2: O/HO, I/HI, A/HA, EM/HEM, SI NO/SINÓ,    QUÈ/QUE... (apunts al blog)

LÈXIC
- Relacions entre paraules: sinònims i antònims/ la polisèmia/ els camps semàntics,/les famílies de paraules/ el sentit figurat i les frases fetes/ Mots homògrafs i homòfons/ 
- Hipònims i hiperònims (blog)

GRAMÀTICA
- Categories gramaticals (N, Adj, Det, Pron, V, Adv, Prep i Conj) (presentació al blog + llibre 1r i 2n)
- El verb (característiques, simples i compostos, perífrasis verbals i classes de verbs- Lexema i morfema)
- Sintagmes i SN(S) i SV(P) (llibre + presentació al blog)
- Anàlisi morfosintàctica completa
- Identificació de complements verbals (CD, CI, CC, Atribut, CRV i C.Pred) (llibre + presentació al blog)
- Substitució pronominal (llibre + dossier extra)

TIPOLOGIA TEXTUAL
- La infografia
- El microrelat
- L'auca
- El qüestionari Proust
- El correu electrònic
- La llegenda
- La recepta (el text instructiu)

COMPRENSIÓ LECTORA

EXPRESSIÓ ESCRITA

dijous, 24 de maig de 2018

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL


 • Activitats del llibre de text proposades:
  • Pàgs. 184-185- Exercicis 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
  • Pàg 186-187- exercicis 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8
  • SOLUCIONARI UNITAT 10
I si voleu veure la cara divertida dels pronoms febles podeu veure un gag del programa televisiu Polònia. 

dimecres, 23 de maig de 2018

La recepta estrella de casa teva

Els textos instructius tenen com a finalitat donar les instruccions precises perquè puguem aprendre a fer una cosa seguint, de manera ordenada, tots els passos necessaris.

Característiques dels textos instructius

- Estructura ordenada per passos: sovint es presenta en forma esquemàtica i ordenada amb números (1, 2, 3), punts o guions.
- Ha de ser esquemàtic i concís. L’esquematisme consisteix a presentar uns continguts destacant-ne les línies principals, mitjançant les paraules imprescindibles. No calen adjectius ornamentals.
- Llistat d’elements, peces o ingredients: sovint van acompanyats d’il·lustracions per facilitar-ne la identificació, principalment quan es tracta de màquines o aparells.
-  Abundància de fórmules instructives: s’agafa, agafeu,, heu d’agafar…
- Il·lustracions, esquemes o fotografies que complementen les instruccions i les fan més comprensibles. 

Recursos lingüístics
- Forma impersonal: Es col·loquen dues fitxes al mig del tauler… 
- Perífrasis verbals d’obligació: Heu de col·locar… / Cal col·locar… Futur:    Col·locareu… / Col·locaràs… 
– Imperatiu: Col·loca o col·loqueu; obre o obriu, endolla o endolleu… 

Trobem textos instructius a: 
 • Normatives
 • Normes de funcionament de màquines i aparells
 • Regles dels jocs 
 • Prospectes dels medicaments 
 • Receptes de cuina
PROJECTE: LA RECEPTA ESTRELLA DE LA TEVA FAMÍLIA

- Recolliu per escrit una recepta que es cuini a casa vostra i que us agradi especialment. Pot ser un entrant, un primer, un segon plat o bé uns postres.

Presentareu la tasca impresa en un DIN A-4 i amb fotografies que exemplifiquin el procés i el resultat final. Podeu fer el disseny que considereu més oportú, però sempre seguint les pautes que té qualsevol text instructiu.

Us animem a que porteu el vostre plat i així en podrem fer un tast.

I qui s'atreveixi......POT FER UN VÍDEO!!!!!!!

Data d'entrega: dilluns 4-6-18

I a continuació us mostrem una recepta molt particular ;)divendres, 18 de maig de 2018

CONTROL U.8

Benvolguts alumnes, el temari del darrer control d'unitat del curs és el següent:


- La infografia
- El verb ( (pàg 148-151)
- El text instructiu
- Categories gramaticals
- Accentuació i accent diacrític
- Funcions sintàctiques (repàs)
- La substitució pronominal (tema 10. Pàgs 184-187 + dossier extra)

DATA DEL CONTROL: DIMECRES 30-5-18

COMPRENSIÓ LECTORA: DIVENDRES 1-6-18

ES RECOMANA QUE FEU ELS EXERCICIS DE LA PLATAFORMA DIGITAL RELATIUS AL VERB, TEXT INSTRUCTIU I PRONOMS FEBLES.

diumenge, 13 de maig de 2018

La infografia

TASCA:

- Fer una infografia sobre el CANVI CLIMÀTIC

FORMAT:

- Horitzontal o vertical
- JPG O PNG

RECURSOS:

- Podeu llegir aquest article. 
"Los diez mejores generadores de infografías"

- Pel·lícula Una verdad incómoda

ENTREGA: 
Data límit dilluns 21-5-18 (festiu) penjat al ClicEdu  (format jpg o png)

EXEMPLES D'INFOGRAFIES: